mobile logo

Zmiany w treści działań: 4.2 oraz 5.3

posted on 9 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

W działaniu dotyczącym programów mobilności ponadnarodowej doszło do następujących zmian zatwierdzonych przez ministra:

Rozszerzono katalog podmiotów, które otrzymały dofinansowanie. Dodani zostali beneficjenci realizujący edukowanie na wyższym poziomie. Wraz ze sposobnością wdrażania w życie projektów o charakterze konkursowym zgodnie z Działaniem 4.2 poprzez uczelnie wyższe, nie wykluczono także uczestnictwa w konkursach formacji badawczych (jak chociażby PAN).

Zmiany dla działania 5.3 dotyczącego wysokiej jakość edukacji na kierunkach medycznych:

Doszło do sprecyzowania trybu doboru projektów oraz podmiotów objętych wsparciem finansowym zgodnie z działaniem 5.3, wprowadzony został zapis dotyczący wykonania inicjatywy pozakonkursowej poprzez Ministerstwo Zdrowia z zakresu jakości szkolnictwa na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W związku z ustaleniami zawartymi między IZ i IP związanymi z typami projektów zgodnie z działaniem 5.3, zmieniono Maksymalny procent wysokości dotacji.