mobile logo

Zmiany w terminach przyjmowania zgłoszeń dotyczących dofinansowania – konkurs na makro-innowacje

posted on 8 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Konkurs dotyczy tematyki „Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych”.

Dnia 6 maja 2016 roku decyzją Ministerstwa Rozwoju (pełniącego rolę Instytucji Organizującej Konkurs) rozstrzygnięto kwestię przesunięcia terminów naboru z 11 – 25 maja 2016 roku na 25 maja – 20 czerwca 2016 roku.

Terminy zostały zmienione celem umożliwienia podmiotom wnioskującym opracowanie wysokich standardów projektów, wliczają także utworzenie realnego partnerstwa.

Szczegółowe informacje na temat komunikatu znajdują się w Regulaminie konkursowym, jakiego bieżąca wersja została udostępniona na stronie internetowej konkursu.