mobile logo

Zmiany w regulaminie naboru kart projektów subregionalnych – SPR Regionalny Program Województwa Małopolskiego

posted on 3 lutego 2016 / IN małopolskie /

Dnia 2 lutego 2016 roku doszło do zmian w regulaminie wstępnego kwalifikowania projektów subregionalnych zgodnie z poddziałaniem 7.1.3 Drogi subregionalne. Informacja na temat zmian została opublikowana przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego.

Zatwierdzone zmiany wynikają z publikacji przez Ministerstwo Rozwoju aktualizacji interpretacji zapisów na temat Umowy Partnerstwa z zakresu udzielania pomoc na rzecz dróg lokalnych. Na podstawie ich zapisów, zgodnie z Celem Tematycznym 7, pojawiła się kolejna sposobność finansowania. Chodzi o inwestycje na rzecz dróg lokalnych, które zapewniają niezbędne bezpośrednie połączenia z istniejącymi bądź nowymi obszarami przeznaczonymi na inwestycje zgodnie z projektami komplementarnymi CT7 wobec projektów głównych, które związane są z obszarami inwestycyjnymi w ramach CT3, na podstawie zapisów Umowy Partnerstwa.

Dla kogo są skierowane środki?

Karty projektu będą przyjmowane od: jednostek samorządów terytorialnych, ich związków oraz stowarzyszeń, jak również jednostek organizacyjnych JST, które mają osobowość prawną.

Przyjmowanie Kart Projektów ma związek m.in. z:

Krakowskim Obszarem Metropolitalnym (KOM)*, który obejmuje miasto Kraków wraz z powiatami: bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim.