mobile logo

Zmiany w Programie PO WER

posted on 9 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wraz z kryteriami, które zawarte zostały w Wytycznych z zakresu dokładnego sformułowania treści osi priorytetowych krajowych oraz programów operacyjnych na szczeblu regionalnym w perspektywie lat 2014-2020 wprowadzony zostały kolejny załącznik, w który zatwierdzono poprzez KM PO WER ogólne kryteria doboru projektów na rzecz danych osi priorytetowych, działań oraz poddziałań należących do PO WER.

Dołączono załącznik numer 4 dotyczący rocznych planów działania PO WER na rok 2015. Opierając się o wymogi zawarte w kryteriach z zakresu dokładnego określenia osi priorytetowych krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 dodano kolejny aneks zawierający zatwierdzone poprzez IZ PO WER Roczne Plany Działania PO WER na rok 2015, które zawierają dokładne wymogi dotyczące kryteriów wyznaczania projektów na rzecz określonych osi priorytetowych, działań oraz poddziałań należących do PO WER, które stanowią zbiorczo element spisu projektów wyznaczonych poprzez odpowiedni organ instytucyjny zgodnie z trybem pozakonkursowym razem z wiadomością na temat projektu oraz podmiotu, jaki ma zostać wnioskodawcą.