mobile logo

Zmiany w koordynowaniu korytarza Ren – Alpy

posted on 28 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Z ramienia Komisji Europejskiej doszło do wyznaczenia Pawła Wojciechowskiego jako nowego koordynatora dla korytarza Ren – Alpy, który jest szlakiem transportowym. Ten korytarz jest jednym z 9 multimodalnych korytarzy przeznaczonych na cele transportowe. Podobnie, jak pozostałe korytarzem również ten został utworzony poprzez Unię Europejską. Korytarz łączy porty znajdujące się nad Morzem Północnym z Morzem Śródziemnym. Równocześnie stanowi on jeden z 3 podstawowych korytarzy transportowych skierowanych w stronę północno-południową, zaliczamy do nich także szlak komunikacyjny Bałtyk-Adriatyk, któremu dają początek polskie porty Morza Bałtyckiego.

KE doceniła poziom wiedzy oraz profesjonalizm Pawła Wojciechowskiego, w związku z tym powołała go na miejsce koordynatora. Decyzja Komisji Europejskiej została potwierdzona przez wszystkie państwa członkowskie, przez jakie biegnie szlak Ren – Alpy. Stanowisko koordynatora korytarza transportowego jest prowadzone w ramach wypełniania decyzji Komisji Europejskiej. Zadaniami koordynatora jest m.in. pomagania w koordynowania wprowadzania szlaku sieci bazowej.