mobile logo

Zmiany w działaniu 2.4 oraz działaniu 2.7

posted on 7 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Działanie 2.4, którego pełna nazwa brzmi: Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, zostało poddane zmianie treści. Oto różnice:

Zgodnie z decyzją ministra Pawła Orłowskiego dodano w polu rodzaj beneficjenta, instytucje szkoleniowe w charakterze potencjalnych beneficjentów. Wprowadzenie takiej zmiany zaszło z uwagi na fakt, iż jedna z czynności związana jest ze szkoleniami kluczowymi i merytorycznymi dla osób zatrudnionych w IRP. To konkurs, który zaplanowany został na IV kwartał 2015 roku oraz w zgodności z jednym z wymagań dostępności, wnioskodawcami na tym rodzaju czynności, mogą zostać m.in. organizacje świadczące szkolenia, w związku z tym faktem, powinno się zagwarantować scalenie między przepisami zawartymi w SZOOP oraz RPD, by móc dodać ten rodzaj beneficjenta do działania składającego się na SZOOP.

Zmiany w działaniu 2.7 dotyczącym wzrostu sposobność na podjęcie pracy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

Zrezygnowano z wykonania projektu dotyczącego grup romskich w postaci grantów.