mobile logo

Zmiana terminów naborów zgłoszeń o dofinansowanie – poddziałanie 3.3.1 i działanie 3.2 w Regionalnym Programie Województwa Podkarpackiego

posted on 1 czerwca 2016 / IN podkarpackie /

Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych w sprawie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego zostanie zrealizowane w innym terminie aniżeli zostało to zaplanowane w Harmonogramie przyjmowania zgłoszeń w sprawie dofinansowania w trybie konkursowym wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014 – 2020 na 2016 rok.

Rezygnacja z wcześniej wyznaczonych terminów nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczy:

poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – odstąpienie od terminu wynika z braku podstaw związanych z możliwością przyznania wsparcia publicznego wedle powyższego zakresu;

działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (rodzaj projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej) – brak możliwości przyznania wsparcia na rzecz map potrzeb zdrowotnych, a ponadto brak konkretnego stanowiska odnośnie przyznania pomocy finansowej wobec obiektów ochrony zdrowia, jakie nie zostały objęte przez mapy.

Najprawdopodobniej data wyznaczenia ww. naborów przypadnie na III lub IV kwartał 2016 roku.