mobile logo

Zestawienie projektów wdrażanych poprzez Fundusze Europejskie 2014 -2020 – stan na dzień 1 maja 2016 roku

posted on 2 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do realizacji sposób przejrzysty kosztów ze środków publicznych. W oparciu o prawo unijne opublikowane zostały informacje związane z każdym przedsięwzięciem wdrażanym poprzez środki z Unii Europejskiej odnośnie przedsiębiorstwa, organizacji czy też instytucji, jakie uzyskały pomoc. Określa się to jako tak zwaną Listę projektów. Jej celem jest zagwarantowanie wobec wszystkich zainteresowanych dostępności informacji na temat projektów dofinansowanych poprzez Fundusze Europejskie.

Lista projektów wdrażanych w ramach Funduszy Europejskich w naszym kraju w latach 2014 – 2020 składa się m.in. z następujących informacji:

– Tytuł projektu,

– Skróconego opisu,

– Numeru umowy/decyzji,

– Nazwy beneficjenta,

– Funduszu,

– Programu,

– Priorytetu,

– Działania,

– Poddziałania,

– Wartości projektu (w złotych, wobec projektów EWT w euro),

– Wydatków kwalifikowalnych (w złotych, w przypadku projektów EWT w euro),

– Wartości unijnej dotacji (w złotych, dla projektów EWT w euro),

– Poziomu unijnego wsparcia w procentach,

– Formy finansowania,

– Miejsca wdrażania projektu i innych informacji.