mobile logo

Zebranie Komitetu Monitorującego dla Programu Infrastruktura i Środowisko

posted on 3 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Dnia 2 lipca odbyła się trzecia Konferencja Komitetu Monitorującego. Podczas niej przyjęto kolejny zestaw propozycji, które oparte są na wybieraniu projektów przeznaczonych do uzyskania wsparcia finansowego. Takie wsparcie finansowe jest dodatkowo atrakcyjniejsze z uwagi na fakt, iż pochodzi z programu, któremu został przekazany największy kapitał na rzecz nowej perspektywy. Podczas spotkania wypowiedział się m.in. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki, który również otworzył posiedzenie.

Obrady dotyczyły wielu różnych aspektów programowych i działań. Omówiono m.in. efektywną dystrybucję ciepła i chłodu i poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Dyskusję podjęto także odnośnie promowania korzystania z kogeneracji ciepła o wysokiej sprawności. Omówione zostały również zagadnienia z dziedziny energii elektrycznej opierające się o zapotrzebowanie na energię użytkową. Prace KM POIiŚ 2014-2020 odbywają się pod przewodnictwem wiceministera Waldemara Sługockiego, uczestniczą w nich reprezentanci władz samorządowych, podmioty pozarządowe, organizacje przedsiębiorców i inni.