mobile logo

Zatwierdzenie szczegółowego opisu osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

posted on 25 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Dnia 23 lipca 2015 roku doszło do zatwierdzenia szczegółowego opisu osi priorytetowych przez sekretarza stanu Waldemara Sługockiego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zaakceptowane zostały osie priorytetowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). Szczegóły programowe zawierają wiadomości na temat uogólnionych zasad wykonywania podstaw programowych, osi priorytetowych i wszelkich czynności z nimi związanych. Dokumentacja zawiera dwa elementy:

– Ogólne, które opisują reguły horyzontalne wyznaczone dla wszystkich działań w zakresie interwencji i naczelnych reguł wykonania podstaw programowych zaprezentowanych w postaci opisu i

– Szczegółowe opisy danych osi priorytetowych oraz działań, jak i poddziałań, również załączniki stanowiące spójny element SzOOP.

Dokumentacja ta została opracowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”, zostały one wydane dnia 30 stycznia 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przy uwzględnieniu stopnia szczegółowości wiadomości zgromadzonych w szczegółowych opisach, dokumentacja ta jest zestawieniem informacji przydatnych potencjalnym beneficjentom.