mobile logo

Zaprojektowanie wytycznych dotyczących kwalifikowania kosztów zgodnie z Programem Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020

posted on 9 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

W dniu 8 lipca 2015 roku rozpoczęto spotkania konsultacje o charakterze zewnętrznym, które dotyczą projektu Wytycznych z zakresu kwalifikowalności kosztów zgodnie z Programem Inteligentny Rozwój w perspektywie lat 2014-2020. Spotkania konsultacyjne zaplanowano na dwa tygodnie. Projekt związany z Wytycznymi z zakresu kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020 wyznacza kryteria kwalifikowalności kosztów, jak również definiuje specyficzne wydatki, jakie mogą zostać określone jako zakwalifikowane do projektów wykonywanych zgodnie z określonymi działaniami i poddziałaniami w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Dokumentacja zawiera także szczegółowe kryteria oraz wyznacza prawidłowe postępowanie wyznaczone poprzez Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 roku z zakresu kwalifikowalności kosztów zgodnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym i Funduszem Spójności w perspektywie lat 2014-2020.