mobile logo

Zaplanowano konkursy – działanie 2.3

posted on 7 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Do działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa zaplanowano poinformowanie o konkursach, które odnoszą się do grup projektów:

– należących do poddziałania 2.3.1:

dostępność cyfrowych wiadomości w sektorze publicznym, dzięki źródłom administracyjnym,
dostępność cyfrowych informacji odnośnie edukacji,

– zaklasyfikowanych do poddziałania 2.3.2:

dostępność cyfrowych wiadomości na temat wydarzeń kulturalnych.

Każdy rodzaj projektu będzie musiał przejść przez osobny konkurs, dla którego zostanie wyznaczona wyodrębniona pula nakładów finansowych.

Zgodnie z poszczególnymi poddziałaniami odnośnie dofinansowania, będą się mogły o nie starać:

a) dla poddziałania 2.3.1 POPC:

główne podmioty administracji rządowej i podmioty im podlegające bądź poprzez nie monitorowane, również podmioty administracyjne, które nie są zespolone (wobec jakich beneficjentem może zostać sprawujący nadzór minister bądź główny z organów administracyjnych w rządzie).