mobile logo

Zaktualizowanie Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020

posted on 13 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wraz z dniem 6 lipca 2015 roku zaczął obowiązywać nowy i poprawiony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 (SZOOP). Zawartość dokumentacji jest przystosowana do wymagań doboru projektów uznanych poprzez Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia dnia 29 maja 2015 roku.

W porównaniu do opisu z dnia 31 marca 2015 roku, SZOOP zawiera kolejne aktualizacje:

– przystosowano rodzaje projektów i ukierunkowane reguły doboru projektów zgodnie z poddziałaniem 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP zgodnie z przyjętymi kryteriami poprzez uwydatnienie obowiązku dysponowania poprzez beneficjenta rezultatów czynności B+R i pozbawienie konieczności odnośnie podmiotu pełniącego funkcję zarządzającą ponadregionalną współpracą dotyczącą posiadania obiektu na obszarze Polski Wschodniej;
– przystosowano ukierunkowane reguły wybierania projektów zgodnie z działaniem 1.4 Wzór na konkurencję do brzmienia przyjętych kryteriów przez wycofanie wiadomości związanej z priorytetowym traktowaniem projektów, które przyczyniają się do promowania ekologicznej oraz równomiernej gospodarki;