mobile logo

Zaktualizowanie harmonogramu konkursowego w sprawie związanej z edukacją przedszkolną na terenie województwa śląskiego

posted on 2 czerwca 2016 / IN śląskie /

Aktualizacja harmonogramu ma związek z konkursem realizowanym na podstawie poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Przyjmowanie zgłoszeń realizowane jest na podstawie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (konkurs o numerze RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15).

Biorąc pod uwagę odwołanie zebrania Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 31 maja 2016 roku, niezbędne jest przedłużenie terminu dotyczącego rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu do czerwca 2016 roku. Aktualizacja dotyczy daty zamknięcia konkursu, przesłania do projektodawcy pisma informacyjnego dotyczącego wyników oceny merytorycznej oraz ogłoszenia wyników na stronie www.