mobile logo

Zagraniczne rynki – nowe możliwości dla przedsiębiorców

posted on 1 czerwca 2016 / IN ogólnopolskie /

Liczba 365 to ilość wniosków w sumie wartych przeszło 16 mln zł, które złożone zostały przez przedsiębiorstwa w I konkursie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Pula objęła kwotę 10 mln zł. Firmy mają szanse pozyskać wsparcie finansowe dotację w zakresie usług doradczych w związku z tworzeniem nowych modeli biznesowych, jakie doprowadzą do umiędzynarodowienia ich działań.

Ilość złożonych aplikacji oznajmia, iż przedsiębiorstwa, które zarejestrowane zostały na terenie Polski Wschodniej, obecnie dążą do rozpowszechniania swojego biznesu poza rynkiem krajowym oaz nie mają problemów z podejmowanie tych wyzwań – stwierdził wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Dofinansowanie maksymalnie wyniesie 50 tys. złotych, da możliwość firmom m.in. przeanalizowanie ich możliwości odnoszących się do eksportu, dobór rynków docelowych i realizacja pomysłów wprowadzenia na rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwa będą mogły rozpocząć udział w konkursie, ale nie mogą zapominać o złożeniu wniosku w sprawie dofinansowania, ich zadaniem jest również wybranie wykonawcy usług doradczych oraz zawarcie umowy warunkowej tzn. takiej, jaka zostanie zrealizowana, gdy projekt uzyska wsparcie.