mobile logo

Wzrost zaplecza drogowego na terenie Małopolski

posted on 17 lutego 2016 / IN małopolskie /

Zgodnie z naborem kart projektów subregionalnych w ramach realizacji poddziałania 7.1.3 złożonych zostało w sumie 75 kart projektów na obszarze pięciu subregionów, w tym dwanaście kart poddano wycofaniu. Ocenie formalnej poddane zostaną 63 karty projektów.

Przyjmowanie kart projektów stanowi element procedury przedkonkursowej, która jest poprzedzeniem oraz stanowi warunek przeprowadzenia odpowiedniej procedury konkursowej. Przyjmowanie kart projektu jednocześnie stanowi przeprowadzenie podstawowego sprawdzenia projektów subregionalnych, jakie w następnej kolejności będą miały możliwość ubiegania się o dotacje pochodzącą ze środków w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Szersze informacje na temat mechanizmu doboru projektów, które objęte zostały drogą subregionalną dostępne są w witrynie internetowej programu regionalnego.