mobile logo

Wzrost rozwoju regionalnego z pomocą funduszy europejskich na lata 2014-2020

posted on 8 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Za sprawą funduszy europejskich stanowiących główne, lecz nie jedyne źródło wspomagania inicjatyw regiony uzyskają wsparcie na lata 2014-2020. W trakcie spotkania, w którym wzięła udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel omówione zostały wyzwania rozwojowe naszego kraju oraz rola instytucji samorządowych w ich wykonaniu. Pojawiły się również wypowiedzi odnośnie perspektywy finansowej na zasadach ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Umowy partnerskie oraz udział w programach operacyjnych jest powiązany z restrykcjami, które stawia Komisja Europejska, Strategia Europa 2020, jak również mają bezpośredni związek z celem rozwojowym naszego kraju, który wynika z Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020. Cele rozwoju, jak również związane z nimi wymagania obywateli, stawiają wymóg realizacji odpowiedzialnych działań politycznych prowadzących do wzrostu, co zagwarantuje polepszenie etapu oraz standardów życia, buduje możliwości na gruncie gospodarczym oraz sposobności ich wykorzystania. Cele te mogą zostać osiągnięte, dzięki efektywnemu czerpaniu korzyści z wsparcia pochodzące z funduszy europejskich.