mobile logo

Wyznaczono komplet kryteriów wyboru projektów w Programie Polska Wschodnia

posted on 1 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Ogłoszono przyjęcie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia. Kryteria dotyczą Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Za główny cel Działania uchodzi wzrost aktywności przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Polski Wschodniej na międzynarodowych rynkach. Komitet obradował dnia 28 stycznia 2016 roku.

Wsparcie przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa z makroregionu, które mają przynajmniej jeden produkt (lub usługę),jaki może stanowić przedmiot handlu zagranicznego, mogą one pozyskać w ramach dofinansowania do 50 tys. zł na rzecz usług doradczych z zakresu wytworzenie właściwego modelu biznesu związanego z internacjonalizacją. W 2016 roku planowo zrealizowane zostaną dwa konkursy, których łączna wartość wyniesie 15 mln zł. Informacja o pierwszym z nich zostanie podana w marcu (przyjmowanie wniosków wystartuje w kwietniu, a zakończy się w maju). Kolejny konkurs przypada na okres październik-listopad 2016 roku.

Przedsiębiorstwa będą miały też możliwość ubiegania się o inną dotację, która maksymalnie wynosi 500 tys. zł. Dotyczy m.in. wsparcia na usługi doradcze, które mają związek z przystosowaniem produktu do wymagań rynków docelowych.