mobile logo

Wyłoniono nowy projekt w trybie pozakonkursowym – poddziałanie 10.2.1 w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

posted on 18 sierpnia 2016 / IN pomorskie /

Dnia 18 sierpnia 2016 roku za sprawą Zarządu Województwa Pomorskiego wybrano do dotacji projekt pod nazwą: Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Pakiet nr 2 Kultura, który zarejestrowany jest pod numerem RPPM.10.02.01-22-0032/16, przekazany został on poprzez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Pełna wartość projektu wynosi 8 189 783,00 złotych.

Suma wsparcia finansowego w oparciu o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to wartość 783 155,40 złotych (49,74% wydatków kwalifikowanych).