mobile logo

Wyjątkowa okazja dla pracujących Małopolan

posted on 11 lutego 2016 / IN małopolskie /

Do roku 2023 roku zgodnie z projektem Kierunek Kariera przeszło 46 tysięcy osób pracujących, które mieszkają na terenie Małopolski mogą skorzystać z bonów szkoleniowych. Mają oni możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych, a w następnej kolejności na podstawie stworzonego planu rozwoju, mogą wybrać właściwą dla siebie formę kształcenia (tylko jedną). W 2016 roku oferowane są szkolenia językowe, komputerowe i z zakresu kompetencji ogólnych.

Dla kogo skierowane jest wsparcie?

Na wspomniany cel do dyspozycji jest przeszło 4,5 mln bonów szkoleniowych. Mają one trafić do pracujących mieszkańców Małopolski, którzy przekroczyli wiek 25 lat i ukończyli swą edukację na etapie maksymalnie maturalnym. Wsparcie może zostać przekazane również na rzecz osób, które prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą, jednak dotyczy to wyłącznie właścicieli firm, jaki nie zatrudniają u siebie kadry pracowniczej. Do drugiej grupy, jaka uzyska pomoc w ramach projektu należą osoby powyżej 50-tego roku życia, nie ma wytycznych co do ich wykształcenia.

Bilans Kariery – I etap

Pierwszy etap procedury ubiegania się o wsparcie stanowi tzw. Bilans Kariery, co oznacza wytyczne wymagań szkoleniowych klientów oraz przekazanie im pomocy w zakresie podjęcia decyzji o dalszej ścieżce kariery. Podczas realizacji Bilansu uczestnicy będą mieli możliwość odkrycia oraz uporządkowania razem z doradcą zawodowym całej wiedzy oraz umiejętności. To umożliwi również lepsze określenie ich możliwości, dowiedzą się czym mogą zająć się w przyszłości, w jaki sposób dalej polepszać swoje kompetencje zawodowe oraz z jakich szkoleń skorzystać. Osoby uczestniczące w projekcie dowiedzą się, jaki punkt stanowi u ich przewagę na rynku pracy.