mobile logo

Wycofanie konkursów – Regionalny Program w województwie śląskim

posted on 14 lipca 2015 / IN śląskie /

Priorytet Efektywność energetyczna

Ze strony Zarządu Województwa Śląskiego przekazano informację o anulowaniu konkursów w sprawie dofinansowania projektów zgodnie z regionalnym programem, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna. Priorytet dotyczy odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Wycofanie konkursów związane jest z aspektami interpretacyjnymi, które z kolei mają związek z zasadami oceny dostępności, co określone jest w regułach konkursu. Zasady te związane są z koniecznością zagwarantowania równomiernego potraktowania podmiotów posiadających uprawnienia do starania się o wsparcie finansowe.

Ponadto Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem dla województwa śląskiego (RPO) poinformowała, iż przyjmowanie wniosków wobec poddziałań będzie ogłoszone później. Warunki konkursu uwzględniać będą rezultaty analizy ewaluacyjnej przeprowadzanej na rzecz działania 4.3 RPO. Kolejny termin przyjmowania wniosków zostanie wyznaczone poprzez harmonogram przyjmowania aplikacji.