mobile logo

Współdziałanie o charakterze ponadnarodowym

posted on 2 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ogłoszono konkurs, w którym zostaną wybrane projekty posiadające element ponadnarodowy. Ponadto mają one być wdrażane w życie poza Common Framework zgodnie z Osią Priorytetową IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Konkurs powstał z inicjatywy Centrum Projektów Europejskich, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Konkurs jest jednym z działań opartych na Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie oparte jest na współpracy ponadnarodowej PO WER.

Wnioski konkursowe będą przyjmowane w dniach od 1.09.2015 do 11.09.2015. Zwycięskie projekty zostaną wyznaczone w ciągu blisko 6 miesięcy od momentu zakończenia przyjmowania aplikacji. Wsparcie finansowe w ramach konkursu może zostać przyznane m.in. podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie, wykonanie oraz kontrolowanie polityk o charakterze publicznym, organom administracji publicznej, jednostkom samorządów terytorialnych, ogólnopolskim stowarzyszeniom oraz związkom jednostek samorządów terytorialnych, instytucjom działającym na rynku pracy.