mobile logo

Wspieranie innowacyjności przez dotacje dla firm.

posted on 25 września 2014 / IN ogólnopolskie /

 

 

Jednym z priorytetów powoływania programów dotacyjnych dla naszego kraju jest rozwój innowacyjności na rodzimym rynku. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Związek Rzemiosła Polskiego przytacza kilka przykładów projektów, jakie mogą zostać objęte dotacjami dla firm w związku z realizacją tego priorytetu. Oto kilka z nich:

  • Wspieranie wdrożeń wyników prac B+R poprzez wykorzystanie instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).

 

  • Utworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności B+R poprzez przedsiębiorstwa: realizacja i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 

  • Kredytowanie innowacji technologicznych: skierowane do mikro i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje projekty polegające na wprowadzaniu innowacji o charakterze technologicznym.

 

  • Utworzenie funduszu gwarancyjnego do wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw: gwarancja dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy.

 

  • Wspieranie przedsiębiorstw przez fundusze z rodzaju venture capital.