mobile logo

Wsparcie na szkolenia – konkurs

posted on 2 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Został ogłoszony kolejny konkurs, tym razem inicjatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego będący Instytucją Zarządzającą dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie lat 2014 – 2020. Wnioski konkursowe można składać w Sekretariacie Departamentu Wdrażania EFS.

Aplikacje dotyczące dofinansowania na rzecz projektów powinno się składać w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego wykonanego na rzecz obsługiwania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Możliwe jest również składanie wersji papierowej aplikacji łącznie z potrzebnymi dokumentami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, siedzibie Sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszelkie podmioty wyłączając osoby fizyczne, które nieprowadzą działalności gospodarczej bądź oświatowej. Wsparcie finansowe może zostać przyznane na kursy językowe oraz/bądź TIK dla osób pełnoletnich będących w okresie aktywności zawodowej.