mobile logo

Wsparcie finansowe na rzecz bezzałogowych statków powietrznych – INNOSBZ

posted on 9 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Dnia 10 czerwca 2016 roku uruchomiony zostanie pierwszy konkurs w programie sektorowym INNOSBZ. Narzędzie ma za zadanie pomagać projektom badawczym oraz rozwojowym w branży awioniki. Dzięki dofinansowanym inicjatywom utworzone zostaną m.in.: bezzałogowe statki powietrzne, platformy lądowe oraz nawodne, jak również specjalne systemy przemysłowe przeznaczone do realizacji misji wspierania zarządzania kryzysowego.

Dofinansowanie projektów skierowane jest do przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw, jakie planują analizy przemysłowe oraz eksperymentalne działania na rzecz rozwoju i wpiszą się w agendę badawczą w programie INNOSBZ.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w nowym wydaniu konkursu ma do rozdysponowania sumę 50 mln zł. Zgłoszenia w sprawie dofinansowania projektów można przekazywać do dnia 11 lipca.

INNOSBZ stanowi jeden z programów sektorowych w Programie Inteligentny Rozwój, który wspiera większe firmy o charakterze badawczo-rozwojowym, jakie są ważne wobec wzrostu danych sektorów gospodarki.