mobile logo

Wsparcie finansowe dla projektów planistycznych

posted on 26 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Powołano nabór wniosków w sprawie pomocy finansowej zgodnie z Działaniem 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej. Dofinansowanie skierowane jest dla podmiotów takich, jak:

– samorządy terytorialne, w tym ich związki oraz stowarzyszenia przynależne,
– podmioty organizacyjne JST, które posiadają osobowość prawną,
– współpracownicy na gruncie społecznym oraz gospodarczym (wliczając organizacje pozarządowe),
– parki krajobrazowe,
– PGL Lasy Państwowe oraz jednostki odpowiadające za sprawy organizacyjne,
– jednostki administracji rządowej,
– parki narodowe,
– podmioty z branży naukowej.

Za sprawą wzięcia udziału w przedmiotowym konkursie wykonane zostaną projekty odnoszące się do opracowania dokumentacji planistycznej na rzecz form ochrony przyrody, inwentaryzacji oraz poszerzenia walorów przyrodniczych gmin. Zasady wybierania projektów są przedstawione w Załączniku nr 4, który znajduje się w Regulaminie konkursowym. Maksymalnie dopuszczalny poziom wsparcia finansowego dla projektu, to 85%.