mobile logo

Wsparcie dla startupów – Program Polska Wschodnia

posted on 12 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Pierwszym etapem wsparcia dla startupów jest powołanie animatorów zajmujących się platformami startowymi, którzy uprzednio muszą przejść specjalny pilotaż. Na rzecz dalszego wspierania startupów przekazana zostanie dodatkowa suma 180 mln euro, które pochodzą z Programu Polska Wschodnia.

Poza wsparciem biznesowym, za kluczowy element Platform uchodzi znaczne zaangażowanie wszelkich rodzajów podmiotów, a zwłaszcza władz miejskich, które tworzą odpowiednie warunki do otwierania nowych przedsiębiorstw, a ponadto uczelni wyższych wraz z innymi instytucjami otoczenia biznesu. W związku z tym tak istotną rolę odgrywają założenia pilotażu oraz dobór animatorów, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie efektywnego zaangażowania wszelkich stron wobec wszystkich osób i podmiotów angażujących się w rozwój startupów.

Na ogłoszenie konkursowe na animatorów odpowiedziało pięć parków naukowo-technologicznych przedstawiających swoje pomysły wdrażania reguł programu Platform startowych. Ich wnioski w formie projektów ocenione zostały pod względem formalnym jak również merytorycznym, biorąc pod uwagę kryteria doboru projektów w ramach Poddziałania 1.1.1.