mobile logo

Wprowadzenie nowych zasad oznaczania wyrobów budowlanych

posted on 18 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

W dniu 15 maja 2015 roku przez Sejm został uchwalony nowy projekt dotyczący zmian w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w ustawie – Prawo budowlane. Ustawa Prawo budowlane odpowiada za poprawę wydajności oraz jasności regulaminów odnoszących się do produktów z branży budowlanej. Ustawa stanowi kontynuację przystosowywania naszych przepisów prawnych na rzecz aktów prawnych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2011 roku, które ustanowiły ujednolicone reguły wdrażania do handlu produktów z branży budowlanej. Wspomniane rozporządzenie również uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG.

W momencie, kiedy produkt został otoczony ujednoliconą specyfikacją technologiczną, producenci podczas wprowadzania produktu do handlu deklarują jego specyfikacje pod względem użytkowym oraz umieszczają na nim znak CE, przez co potwierdzają trafność oznaczonego w ten sposób produktu z branży budowlanej o zadeklarowanych właściwościach użytkowych. W momencie nie zastosowania ujednoliconych specyfikacji technologicznych, kraje wspólnotowe mają możliwość swobodnego działania w definiowaniu reguł wdrażania do handlu produktów z branży budowlanej.