mobile logo

Wiadomość związana z dwoma odrębnymi konkursami – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

posted on 17 sierpnia 2016 / IN lubuskie /

Z inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego dnia 9 sierpnia 2016 roku podjęto decyzję w sprawie ogłoszenia dwóch niezależnych konkursów w oparciu o RPO-L 2020 w ramach Poddziałania 6.5 Usługi rozwojowe mikro, małych oraz średnich firm. Konkursy zostaną zrealizowane osobno wobec subregionu zielonogórskiego oraz gorzowskiego. W oparciu o harmonogram przyjmowania aplikacji zgłoszeniowych w sprawie dofinansowania w trybie konkursowym wobec RPO-L2020 na 2016 rok, rekrutacja rozpocznie się w miesiącu październiku 2016 roku.