mobile logo

Weź udział w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej – Program Wiedza Edukacja Rozwój

posted on 25 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Wiadomo już, iż Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, w tym wypadku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego działający w Ministerstwie Rozwoju wkrótce ogłosi konkurs, w którym zostaną wyłonione projekty mobilności ponadnarodowej. Projekty dotyczą osób, które wprost związane są z pracą z młodzieżą oraz młodymi ludźmi, którym grozi wykluczenie społeczne w kwietniu 2016 roku. Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych zaplanowano na czerwiec br.

W konkursie mogą brać udział osoby zatrudnione w instytucjach, które zajmują się pracą dotyczącą sfery wychowawczej, terapeutycznej bądź socjalizacyjnej wraz z młodzieżą bądź ludźmi młodymi, które są wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym.

Aplikacje w sprawie dotacji mogą być przekazywane m.in. poprzez instytucje wsparcia oraz integracji społecznej, instytucje zajmujące się rynkiem pracy, placówki szkolne oraz podmioty działające w systemie oświaty, jednostki samorządów terytorialnych, firmy, podmioty pracujące w obszarze ekonomii społecznej, partnerów społecznych jak również organizacje o charakterze pozarządowym.