mobile logo

Wdrażanie Programów Rozwój Polski Wschodniej i Innowacyjna Gospodarka

posted on 1 maja 2015 / IN lubelskie / podkarpackie / świętokrzyskie / lubuskie / podlaskie /

W związku z wprowadzaniem z życie Programów: Rozwój Polski Wschodniej i Innowacyjna Gospodarka pojawia się możliwość zarobku dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także beneficjentów, który realizują przedsięwzięcie rozbudowy sieci światłowodowej, która zapewni lepszą dostępność szybkiego Internetu dla mieszkańców żyjących w makroregionie Polski Wschodniej. Lokalizacje węzłów są różne, a do jednej z nich należy Sandomierz. Wybrano go ze względu na fakt, iż to miejsce złączenia sieci województw świętokrzyskiego wraz z województwem lubelskim.

Przedsięwzięcia na tychże obszarach są wysoko zaawansowane. Prace budowlane dobiegają końca. W województwie Lubuskim powstało już blisko 3 tysiące km sieci światłowodowych, to świadczy o tym, iż do zrealizowania planu zabrakło jedynie 2% fragmentów pasm. Województwo Świętokrzyskie z kolei może być dumne z powodu utworzenia ponad 1,1 tysięcy km sieci światłowodowej, podczas gdy do wybudowania pozostało jeszcze przeszło 300 km.

Inwestycja „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest jednym z największych teleinformatycznych przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Złożone jest z 5 projektów wykonywanych z inicjatywy samorządów wojewódzkich.