mobile logo

Uzyskaj dotacje na działania informacyjne – Fundusze Europejskie

posted on 10 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Ministerstwo Rozwoju jest ogłoszeniodawcą kolejnej edycji „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Za główne zadanie konkursu określa się wyłonienie oraz wsparcie finansowe najbardziej dopracowanych projektów, które mają na celu popularyzację zagadnień Funduszy Europejskich. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 marca 2016 roku, natomiast można je składać już od 10 lutego 2015 roku.

Typu projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem:

– projekty telewizyjne,
– projekty radiowe,
– publikacje prasowe,
– projekty internetowe.

Konkurs skierowany jest do nadawców telewizyjnych oraz radiowych, wydawnictw tytułów prasowych, portali internetowych i biur reklamowych ww. podmiotów, które spełniają wymagania wyznaczone w Regulaminie.

Kwota dofinansowania

Na rzecz realizacji projektów konkursowych przewidziano dofinansowanie o minimalnej wartości 150 000 zł i maksymalnej kwocie wobec następujących projektów:

– telewizyjnych – 1 500 000 zł (dla projektów typu product placement – 400 000 zł i na rzecz projektu, który ma za zadanie promować Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 400 000 zł),
– radiowych – 700 000 zł,
– prasowych – 600 000 zł,
– internetowych – 900 000 zł.