mobile logo

Uruchomiono konkurs dotyczący programów rewitalizacji – województwo kujawsko-pomorskie

posted on 18 lutego 2016 / IN kujawsko-pomorskie /

Ogłoszono konkurs, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie pozyskanie dofinansowania, jakiego zadaniem jest udzielenie pomocy na rzecz gmin rozlokowanych w regionie województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma ścisły związek z procesem tworzenia bądź aktualizacji programów rewitalizacyjnych.

Konkurs opracowano przy współdziałaniu z Ministerstwem Rozwoju oraz z samorządami województw. Konkurs umożliwi udzielenie wsparcia na rzecz gmin, które będą miał niezbędne środki na uruchomienie procesów, które zmierzają do rewitalizacji terenów zdegradowanych, przez wsparcie w opracowaniu programów rewitalizacyjnych. Programy te mają stanowić podstawowe dokumenty do realizacji tychże procesów. Możliwe będzie również staranie się o dotacje na działania rewitalizacyjnego z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

Współdziałanie pomiędzy ministerstwem a urzędami marszałkowskimi umożliwia z kolei powołanie do życia gminnych programów rewitalizacji, które spełniać będą wymagania wyznaczone poprzez ministerstwo i warunki określone przez regionalne programy operacyjne.