mobile logo

Uruchomiona rejestracja na rzecz instytucji pragnących uczestniczyć w konsultowaniu pomysłów projektowych – Program Interreg Południowy Bałtyk

posted on 19 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Można skorzystać z konsultacji, które udzielane będą przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk, które dotyczyć będą pomysłów projektowych. Konsultacje przeznaczone są dla instytucji, które zainteresowane są przekazaniem formularza zgłoszeniowego dotyczącego dofinansowania w ramach rekrutacji, która planowo odbędzie się w czasie od 9 maja do 17 czerwca 2016 roku.

Z konsultacji skorzystać można w terminie: 15, 16 i 17 marca 2016 roku w Sekretariacie w Gdańsku bądź drogą internetową. Celem zarejestrowania się na konsultacje, niezbędne jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego.

Uzupełniony formularz należy przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Sekretariatu do dnia 9 marca 2016 roku.

Rekrutacja dotyczy wszelkich priorytetów programu.

Zakres działań objętych wsparciem zgodnie z zasadami programowymi:

wzrost przedsiębiorczości,
wymiana innowacyjnych rozwiązań wobec MŚP,
energia odnawialna oraz pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii,
zielone technologie,
pomysły związane z mobilnością,
technologia przyjazna środowisku w branży transportowej,
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego,
wzrost rynków pracy
umacnianie możliwości instytucji w ramach współdziałania w skali międzynarodowej.