mobile logo

Uruchomienie Bazy Konkurencyjności

posted on 3 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Już od dnia 1 lipca 2015 roku można korzystać z Bazy Konkurencyjności, która powstała z myślą o beneficjantach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Obowiązkowo każdy z beneficjentów powinien za jej pośrednictwem publikować pytania i rezultaty czynności. Baza ta, to nic innego, jak portal internetowy, który umożliwia publikację ofert celem przeprowadzenia analizy rynkowej oraz dokonania wyboru realizatora zapytania.

Dzięki Bazie zostanie zapewniona przejrzysta wizja oraz dostępność do ofert publikowanych ze strony biorców dotacji. Zgodnie z zasadami konkurencyjności, na temat których znajdziemy informacje w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. Reguła konkurencyjności w przedziale 2014-2020 obowiązuje wobec odbiorców dofinansowania, który zobowiązani są do przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych oraz odbiorców wsparcia finansowego, którzy nie są zobowiązani do działania zgodnie z ustawą Pzp, w odniesieniu do ofert branżowych, których wartość wynosi mniej niż kwota określona w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, i tym samym wykraczającej poza 50 tysięcy zł netto.