mobile logo

Trzydzieści aplikacji z działu kultury przeznaczonych do oceny merytorycznej pierwszego stopnia

posted on 2 czerwca 2016 / IN ogólnopolskie /

Zakończono ocenę formalną aplikacji przekazanych zgodnie z pierwszym naborem wniosków w sprawie dofinansowania projektów w ramach priorytetu VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w Programie Infrastruktura oraz Środowisko 2014 – 2020. 30 aplikacji na całkowitą kwotę wnioskowanej dotacji z UE wynoszącą 421,86 mln złotych jest dostępnych na liście aplikacji ocenianych pozytywnie (PDF) oraz przekazanych do oceny merytorycznej pierwszego stopnia.

Planowo termin ogłoszenia wyników konkursu przypadnie na sierpień 2016 roku. I nabór aplikacji w konkursie na infrastrukturę zabytkową, infrastrukturę niezabytkową i sprzęt wraz z wyposażeniem na podstawie priorytetu VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury, realizowano jedynie wobec regionów o słabym stopniu rozwoju.

Dnia 30 maja 2016 roku ogłoszone zostały kolejne 2 nabory w ramach priorytetu VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na rzecz infrastruktury zabytkowej, infrastruktury niezabytkowej i sprzęt wraz z wyposażeniem. Jeden z pośród wyznaczonych naborów przewidziano na rzecz województwa mazowieckiego (alokacja pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 110 mln złotych), kolejny zaś dotyczy regionów słabo rozwiniętych (alokacja z EFRR w kwocie 500 mln zł). Wnioski w obu naborach przyjmowane będą od dnia 30 czerwca do dnia 30 września 2016 roku.