mobile logo

Szkolenia zawodowe w ramach projektów unijnych.

posted on 11 lutego 2015 / IN ogólnopolskie /

Unia Europejska zarządziła program, który jest skierowany w szczególności do rolników, zwłaszcza tych, jacy pragną zmienić charakter swojej działalności, która obecnie jest typowo rolnicza, ale planowanie jest jej zmienienie na inny kierunek przedsiębiorczości.

Ten szkolenia i kursy uzupełniające przeznaczone dla mieszkańców obszarów wiejskich, niezatrudnionych w sposób bezpośredni w branży rolniczej, lecz chcących także rozwinąć własną działalność gospodarczą, bądź zmienić pracę zawodową,

Przewidziano pomoc w rodzimych strategiach stanowiących projekty unijne, jak i w programie PHARE, Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Potrzeba kształcenia w branży rolniczej związana jest z nowymi warunkami rynkowymi

pojawiającymi się poprzez dostosowanie się do członkostwa w UE. Wyjątkowe znaczenie odgrywać mają kursy z zakresu ulepszenia jakości produktów, wprowadzania nowych technologii oraz sposobów produkcji, metodyki produkcji artykułów rolniczych

korzystnych dla środowiska oraz nowoczesnych wymagań prawnych, jakie wynikają

z dostosowania do acquis communautaire.