mobile logo

Szczegóły na temat Opisu Osi Priorytetowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020

posted on 31 lipca 2015 / IN łódzkie /

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego dostępny się w formie pliku pdf na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego. Stanowi on dokument rozwijający i uszczegóławiający adnotacje odnoszące się do programu regionalnego. Znajdują się tam m.in. wiadomości na temat różnych obszarów udzielanej pomocy finansowej, typów projektów, różnych typach podmiotów otrzymujących wsparcie, jak również uwarunkowaniach oraz zasadach doboru i wykonania inicjatyw i inwestycji zgodnie z poszczególnymi priorytetami. Ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego został przyjęty projekt dokumentacji w dniu 21 maja 2015 roku dla osi II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, osi III Transport oraz osi VIII Zatrudnienie. Ponadto dnia 1 czerwca 2015 roku przyjęto projekt dokumentu wobec osi IX Wyłączenie społeczne, osi X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności oraz osi XII Pomoc techniczna, natomiast dnia 10 czerwca 2015 roku uchwalono dokumenty dla osi V Ochrona środowiska; z kolei dnia 15 lipca 2015 roku przyjęty został projekt dokumentacji dla osi I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; a w dniu 21 lipca dla osi VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.