mobile logo

Szczegóły dotyczące akcji „Europa To My”

posted on 30 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Przedsięwzięcie „Europa To My” stanowi wspólny projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, telewizji TVP 1 i Radia Zet. Inicjatywa ma za cel przedstawienie rozmiaru przemian, które zostały zrealizowane za sprawą wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w naszym kraju. Fundusze Unijne, które zostały pozyskane przez Polskę w latach 2007-2013 dały szansę na zniwelowanie różnic odgradzających nas od rozwinięte sektora UE. W dobrym celu zainwestowane fundusze korzystnie wpłyną na wszystkie obszary życia codziennego.

Dzięki Funduszom Europejskim powstały nowe odcinki dróg na obszarze całej Polski, nastąpił wzrost oraz integracja na poziomie wszelkich gałęzi transportu, w tym drogowego, kolejowego, lotniczego oraz morskiego. Ponadto nastąpił rozwój innowacyjności i konkurencyjności w obszarze gospodarki, uzyskana została pomoc dla sektora badawczo-rozwojowego oraz firm. Znaczna pula środków finansowych przekazanych na ten cel przekazana została na rzecz firm i uczelni. Pozwoliło to na rozbudowanie zaplecza akademickiego, co jest niezbędne do realizacji badań oraz edukowania studentów.