mobile logo

Świadczenie usług rozwojowych dla firm MŚP oraz ich personelu – RPO Warmińsko-mazurskiego

posted on 1 lutego 2016 / IN warmińsko-mazurskie /

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020 ogłoszono przyjmowanie zgłoszeń do dobór Operatorów zgodnie z Działaniem 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 29 lutego 2016 do 07 marca 2016 roku.

Nabór skierowany jest do wszystkich podmiotów – wyłączając osoby fizyczne (poza osobami prowadzącymi działalność gospodarczą bądź edukacyjną zgodnie z przepisami odrębnymi).

W związku z Działaniem 10.6, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o wsparcie w dwóch typach projektu. Pierwszy typ dotyczy usług rozwojowych dla MŚP oraz ich pracowników, które realizowane są zgodnie z podejściem popytowym. Drugi typ projektu opiera się na wsparciu usług skierowanych do firm z branży MŚP, które przechodzą procedury restrukturyzacyjne oraz modernizacyjne, jak ich personelu. Wsparcie opiera się na dostosowaniu się do przemian gospodarczych, wliczając pomoc doradczo – szkoleniową dla właścicieli i kadr zarządzających.