mobile logo

Stworzenie nowego Kodeksu budowlanego – zmiany zatwierdzone w Sejmie

posted on 27 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Utworzono nowy projekt Kodeksu budowlanego, który zaadresowany został do skonsultowania z opinią publiczną oraz przeznaczony do omówienia na szczeblu resortowym. Dokładne plany zmian projektu ustawy oraz etap realizacji prac nad elementem urbanistycznym w kodeksie zostały przedstawione 25 maja 2015 roku, w trakcie obrad sejmowej Komisji Infrastruktury. Nowelizacja podstaw wykonania planów budowlanych oraz zwiększenie systematyki norm prawnych obecnie znajdujących się w zupełnie innych ustawach prawo budowlane i o wyrobach budowlanych, stanowi podstawowe zalety projektu. Takie słowa padły z ust prof. Wierzbowskiego. Profesor zaprezentował w Parlamencie najistotniejsze zaproponowane zmiany w kodeksie.

Ogólny element projektu w kodeksie posiada jasno wyznaczone prawne normy czynności administracyjnych w sferze architektoniczno-budowlanej, jak również nadzoru budowlanego. Zastosowano kompleks podstawowych reguł ogólnych, które są istotne na rzecz całości przedsięwzięć budowlanych oraz umocnienia stanowiska inwestorów.