mobile logo

Stopień wdrożenia programów – na dzień 7 lutego 2016 roku

posted on 8 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Na podstawie informacji pobranych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od momentu rozpoczęcia wdrażania programów do dnia 7 lutego 2016 roku, złożonych zostało 302,3 tysięcy zgłoszeń. Liczba ta dotyczy wniosków poprawnych przy uwzględnieniu kryteriów formalnych i na pełną sumę dotacji (środki unijne oraz środki krajowe) wynoszącą 615,9 mld zł.

W tym czasie instytucja prowadząca nabór podpisała z beneficjentami aż 106 507 umów w sprawie dofinansowania na łączną sumę 402,7 mld zł kosztów kwalifikowalnych, wliczając dotację w części unijnej 286,6 mld zł, to daje 101,5 % alokacji w latach 2007-2013.

Kwota wydatków podmiotów, które otrzymały dofinansowanie i uznane zostały za kwalifikowalne, wynika z przekazanych zgłoszeń o płatność i wynosi 374,6 mld zł, natomiast w części dotacji unijnej 266,1 mld zł.