mobile logo

Start Programu Polska-Saksonia 2014-20

posted on 13 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

W dniu 8 lipca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-20. Przewodniczącym spotkania był wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda. Podczas posiedzenia Komitetu doszło do przyjęcia regulaminu pracy, zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków projektowych, uznano również pomysły dotyczące projektów flagowych, dokonano podziałów kapitału Pomocy Technicznej i przyjęto Podręcznik Programowy.

Programem Polska-Saksonia 2014-2020 zarządza Minister Infrastruktury i Rozwoju. Instytucją udzielającą porad dla wnioskodawców jest Wspólny Sekretariat z siedzibą w Wrocławiu. Program Polska – Saksonia 2014-20 w dniu 11 czerwca 2015 roku został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Wspomniany Program stanowi pierwszy spośród 3 programów dotyczących kooperacji o charakterze transgranicznym między Polską a Niemcami w perspektywie lat 2014-2020, który został zaakceptowany poprzez Komisję Europejską. Jest on odpowiedzią na najważniejsze przedsięwzięcia i potrzeby polsko-saksońskiego pogranicza, a jego zadaniem jest wspieranie projektów z zakresu zachowania oraz wzrostu dziedzictwa kulturowego i naturalnego.