mobile logo

Stadium wdrożenia programów na dzień 14 lutego 2016 roku

posted on 13 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Na podstawie informacji przekazanych przez Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13 wiadomo, iż od momentu włączenia programów do dnia 14 lutego 2016 roku przekazanych zostało 302,3 tysięcy aplikacji, które są poprawne pod względem formalnym. Całkowita wartość dotacji (biorąc pod uwagę środki europejskie wraz ze środkami krajowymi) to łącznie 616,0 mld zł.

Jednocześnie wiadomo, iż w tym samym czasie podpisanych zastało 106 492 umów z podmiotami, które uzyskały dofinansowanie o łącznej wysokości 402,7 mld zł kosztów kwalifikowalnych, wliczając dotację w części unijnej 286,6 mld zł, co łącznie daje 100,4 % alokacji w przedziale lat 2007-2013.

Wysokość kosztów beneficjentów, które uznane zostały za kwalifikowalne i wynikają ze złożonych projektów to 375,3 mld zł, co we fragmencie dofinansowania unijnego daje 266,7 mld zł.