mobile logo

Spotkanie publiczne na temat inicjatywy związanej z Programem Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

posted on 7 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Od dnia 6 maja 2015 bieżącego roku trwają spotkania na gruncie społecznym odnośnie inicjatywy Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Spotkania będą jeszcze trwać do dnia 10 czerwca 2015 br. Zadaniem konferencji jest zgromadzenie ocen oraz i ewentualnych propozycji zmian odnośnie ukierunkowania pomocy na zasadach wspomnianego programu.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem uwag proszone są o wypełnienie formularza przez Internet. Aplikacja online dostępna jest także na stronie internetowej, którą prowadzą realizatorzy Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Opinie zgłaszane inną drogą nie będą przyjmowane. Uwagi powinno się zgłosić do dnia 10 czerwca 2015 br.

Spotkanie skierowane jest w stronę wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza przedstawicieli samorządów terytorialnych, współpracowników na rzecz inicjatyw o charakterze społeczno-gospodarczym, itd.