mobile logo

Spotkanie na Dolnym Śląsku z minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak

posted on 22 maja 2015 / IN dolnośląskie /

Minister przybyła do Wrocławia oraz Legnicy. Na początku wizytacji odwiedziła ona Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Wizyta w Legnicy z kolei związana była z konferencją z właścicielami firm otrzymującymi pomoc ze strony Funduszy Europejskich na rzecz rozwijania swego przedsiębiorstwa.

Centrum Badań EIT+ jest ogromną inwestycją, jaka została zrealizowana dzięki znacznemu wsparciu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Minister spotkała się również ze środowiskiem naukowców pracujących w EIT+. Rozmowa dotyczyła głównie możliwości wykorzystania, które obecnie zaistniały dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Ta szczególna szansa związana jest ze wsparciem oferowanym ze strony Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Za sprawą funduszy PO IG rozwija się również wiele przedsiębiorstw. W związku z prowadzeniem działań na otwieranie nowych firm przeznaczone zostanie 16 mld euro, jakie to mają zostać udostępnione za sprawą Programów Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia.