mobile logo

Spis projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie 2014-2020

posted on 2 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek klarownego realizowania środków publicznych. Prawo unijne nakazuje publikację danych odnośnie każdej inicjatywy, która zrealizowana zostanie z wykorzystaniem środków unijnych jak również na temat przedsiębiorstw, organizacji bądź instytucji, jakie uzyskały pomoc. Procedura ta nosi nazwę Listy projektów. Celem publikacji Listy jest zagwarantowania wszelkim zainteresowanym dostępności wiadomości na temat projektów, które finansowane poprzez Fundusze Europejskie.

Lista projektów, które realizowane są poprzez Fundusze Europejskie w Polsce w przedziale lat 2014-2020 składa się m.in. z następujących wiadomości:

– Tytułu projektu,
– Skróconego opisu,
– Numeru umowy/decyzji,
– Nazwy beneficjenta,
– Funduszu,
– Programu,
– Priorytetu,
– Działania,
– Poddziałania,
– Wartości projektu (w złotych, projektów EWT w euro),
– Wydatków kwalifikowalnych (w złotych, projekty EWT w euro),
– Wartości europejskiej dotacji (w zł, dla projektów EWT w euro),
– Poziomu unijnej dotacji w procentach.

Informacje związane są ze stanem na dzień 31 stycznia 2016 roku a ich źródłem jest baza Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.