mobile logo

Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych w perspektywie 2014-2020 – ogłoszono szkolenia na rzecz samorządów

Ogłoszona została kolejna inicjatywa na bazie projektu Funduszy Europejskich 2014-2020. Zaplanowano wsparcie dla samorządów w formie cykli szkoleń realizowanych w postaci konferencji oraz warsztatów na zasadzie jednej dwudniowej inicjatywy. W takcie cykli spotkań osoby uczestniczące w spotkaniach poznają więcej informacji na temat pozyskiwania wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie lat 2014-2020 na rzecz jednostek samorządów terytorialnych, jak również zapoznają się z zasadami opracowywania projektów.

Projekt, dzięki którym zostaną przeprowadzone szkolenia został powołany z uwagi na konieczność wsparcia reprezentantów jednostek samorządów terytorialnych w ośmiu wybranych województwa naszego kraju: dolnośląskie, śląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, lubelskie i świętokrzyskie, zwłaszcza chodzi o reprezentantów:

– samorządów terytorialnych, zwłaszcza osób trudniących się wcielaniem w życie Funduszy Europejskich w jednostkach administracyjnych miast, gmin wiejskich i powiatów.