mobile logo

Rozwijaj swoją firmę przez Fundusze Europejskie

posted on 25 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Wszyscy właściciele firm mający na uwadze wprowadzenie nowatorskich pomysłów, doskonale wiedzą, iż muszą one być związane z innowacyjnością. Program Inteligentny Rozwój zapewnia dostępność funduszy, które przeznaczone będą właśnie na takie cele, na przykład: na rzecz funkcjonowania narzędzia o nazwie „badania na rynek” w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorstwa mają szansę na składanie wniosków na realizację projektów wdrożeniowych, kiedy ich wartość przekracza 10 mln zł. Dotacja może zostać przeznaczona na koszty inwestycyjne, działania na rzecz rozwoju nad przystosowaniem innowacyjnego pomysłu, jak również na rzecz doradztwa. Istnieje również opcja skorzystania z tzw. kredytu na rzecz innowacji technologicznych. Wpierw należy otrzymać promesę kredytu na rzecz rozwoju technologii w banku. Następnie należy złożyć zgłoszenie w formie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu można otrzymać premię technologiczną, jaką przeznaczyć należy na spłatę fragmentu kapitału kredytu w banku.