mobile logo

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków – Program Interreg Południowy Bałtyk

posted on 8 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Zaplanowano już rozpoczęcie drugiego naboru wniosków w Programie Interreg Południowy Bałtyk. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 9 maja do 17 czerwca 2016 roku. Zgłoszenia może składać w ramach wszystkich osi priorytetowych.

Dokumenty dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie

Bieżące dokumenty dla podmiotów składających wnioski, czyli aktualny Podręcznik Programu wraz ze wzorem zgłoszenia o dotację, będzie udostępniony na stronie programu pod koniec kwietnia 2016 roku. Dlatego warto wcześniej zająć się pracą nad wnioskami.

Plan szkoleń

Drugi nabór związany będzie również z szeregiem szkoleń, warsztatów oraz spotkań konsultacyjnych, których organizatorami są Wspólny Sekretariat i Punkty Kontaktowe mieszczące się w Gdańsku, Szczecinie oraz Olsztynie. Warto poświęcić odrobinę czasu na śledzenie stron internetowych wyżej wspomnianych instytucji i skorzystać z oferowanych przez nie usług. Pierwsze spotkania konsultacyjne zaplanowano w marcu br., z kolei warsztaty planowo mają odbyć się początkiem kwietnia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej programu.

Konsultacje w sprawie projektów

Istnieje także możliwość konsultowania pomysłów projektowych z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu. Dodatkowe informacje dostępne są we Wspólnym Sekretariacie i Punktach Kontaktowych.